• 21. november 2018
  • 19:30
  • Balle Forsamlingshus

Kirke og dagligt liv i det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens er et topsikret fængsel. Her er fængselspræst Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte – en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende. Hvordan manifesterer det kirkelige arbejde sig i denne sammenhæng – spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel? Hvordan kan de indsatte opretholde kontakt til familien udenfor, og hvad er det for mennesker, der kommer ud på den anden side efter endt straf?

 

Jesper Birkler er cand.theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Balle/Bredsten menigheder.

 

https://www.engelsholm.dk/arrangementer/foredrag-jesper-birkler-praest-for-fangerne.html