• 29. oktober 2018
  • 19:00
  • Kongernes Jelling

Jelling Turist- og Handelsstandsforening har i samarbejde med BID mødet afholdt en innovatioscamp med kandidatstuderende fra SDU. De studerende har udarbejdet forslag til hvad Jelling kan gøre for dels at undgå at blive reduceret til at være en forstad til Vejle hvor borgerne  og hvad byen selv kan gøre for at bevare et tiltrækkende butiks- og erhvervsliv. Med udgangspunkt i de studereds input afholdes et medlems- og borgermøde hvor alle skal være velkomne til at bidrage til debatten om hvad vi selv kan gøre for bedst at udnytte Jellings potentialer.