• 6. november 2018
  • 08:30
  • Jelling Kirke

I løbet af efteråret er der den første tirsdag om måneden morgensang i kirken.

Vi begynder kl. 8.30.

I løbet af den halve time er der fællessang, en kortere fortælling, et stykke musik og et fadervor at drage videre ud i dagen på.