• 27. marts 2019
  • 18:30
  • Gormshallen, Jelling

Ordinær generalforsamling i Jelling Turist- og Handelsstandsforening.

Afholdes i Gormshallen kl. 18.30-20.30.

Tilmelding senest 20/3 af hensyn til spisning til mail@jelling-handelsstandsforening.dk