• 3. december 2019
  • 08:30
  • Jelling Kirke

I løbet af både sommer og efterår er der den første tirsdag om måneden morgensang i kirken. Vi begynder kl. 8.30. I løbet af den halve time er der fællessang, en kort fortælling, et stykke musik og et fadervor at drage videre ud i dagen på.