• 29. marts 2020
  • 19:30
  • Gormshallen, Jelling

Bestyrelsen har valgt, at følge myndighedernes opfordring til at undgå forsamlinger. Derfor udsætter vi generalforsamlingen den 29. marts på ubestemt tid.
Vi vil melde et nyt tidspunkt ud så snart det er muligt, der vil blive indkaldt med 14 dages varsel som vedtægterne foreskriver.

Ordinær generalforsamling i Jellingnet

Dato:
Fra: 29.03.2020 kl. 19.30
Til:  29.03.2020 kl. 21.30

Sted: Gormshallen, mødelokalet på første sal.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jellingnet, torsdag den 29. marts 2020, kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag.
  5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem

i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referater og regnskab

Ønsker du at læse referatet fra den seneste generalforsamling, eller en kopi af regnskabet, kan alle medlemmer rekvirere det via e-mail, formand(@)jellingnet.dk, eller på tlf.: 7172 3354. Hvis der er telefonsvarer på, så angiv dit navn, og adresse samt ærinde, så leverer vi det til din postkasse.

Om generalforsamlingen:
Som medlem af Jellingnet, har du indflydelse, på hvad der sker i foreningen.

En generalforsamlingen er den øverste myndighed, og bestyrelsen skal rette sig efter hvad der besluttes på generalforsamlingen.

Er der noget du er utilfreds med, eller har du en god idé som du mener at medlemmerne skal have tilbudt, er generalforsamlingen det sted, hvor du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

Det er faktisk et lille stykke demokrati der gør sig gældende, så mød derfor op og deltag i generalforsamlingen.  Kommer du ikke til generalforsamlingen, hvad indikerer det så for bestyrelsen? At bestyrelsen laver det perfekte stykke arbejde, at de ikke gør deres arbejde ordentligt, eller at du som medlem er ligeglad med Jellingnet, som du er medlem af?

Vi forsøger at gøre generalforsamlingen spændende, og de kedelige ting, ønsker vi ligesom dig, overstået hurtigst muligt.  Vi plejer at være færdige på en time, og bagefter går snakken lystigt over bordet, mens foreningen giver en øl, en kop kaffe og et stykke kage eller brød.