• 7. april 2020
  • 08:30
  • Jelling Kirke

I løbet af både vinter og forår er der den første tirsdag om måneden morgensang i kirken. Vi begynder kl. 8.30. I løbet af den halve time er der fællessang, en kortere fortælling, et stykke musik og et fadervor at drage videre ud i dagen på.