• 15. juni 2021
  • 19:30
  • Gormshallen, Jelling

Jellingnet afholder ordinær generalforsamling i

Gormshallen  tirsdag den 15. juni kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag.

5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

7. Valg til revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag lægges på foreningens hjemmeside www.jellingnet.dk , senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Bestyrelsen er vært ved øl, vand, kaffe og kage

TILMELDING ER NØDVENDIGT:  WWW.JELLINGNET.DK/TILMELDING