• 6. december 2022
  • 14:00
  • Seniorhuset, Ringvejen 1, Jelling

Vi indleder dagen med adventsgudstjeneste i Jelling Kirke kl. 14:00.

Herefter samles vi i Seniorhuset med kaffebord, fortælling/oplæsning og fællessang.

Sognepræst Kristian Bøcker og organist Henrik Rosendal medvirker både i kirken og i Seniorhuset.

Denne eftermiddag er seniorklubben vært ved kaffe og kage.