• 7. februar 2022
  • 19:00

Generalforsamling mandag den 7. februar 2022 kl. 19.00


Generalforsamlingen er virtuel: 

https://us06web.zoom.us/j/87923978720?pwd=dzNSa2xCQ01GVmpoT2dCK1pWbEVVZz09

Tilmelding. 

Jellingjagtforening@gmail.com


Tilmelding til generalforsamling senest 2/2-2022

Dagsorden (hvis Covid-19 tillader det):
-Valg af dirigent.
-Beretning ved formand om foreningens virker siden sidste generalforsamling.
-Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
-Behandling af indkomne forslag.
-Fastsættelse af kontingent.
-Valg af bestyrelsesmedlemmer, Peder Kinch, Asbjørn Stiesen og Jakob Siggaard genopstiller.
-Valg af suppleanter.
-Valg af revisor.
-Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Efter generalforsamlingen foretages konstituering.
Tilmelding til jellingjagtforening@gmail.com - skriv hvilke arrangementer du ønsker at deltage i. Skydning, generalforsamling og/eller fællesspisning.