• 18. januar 2022
  • 14:00
  • Seniorhuset, Ringvejen 1, Jelling

Generalforsamling jfr. Vedtægterne  - derefter

Inge Mols :  ”MIT LIV I JELLING”

Rejselysten bondekone, spiller og medspiller

i verden og lokalt sogne og organisationsliv