• 3. september 2022
  • 10:30
  • Stationsvej, Jelling

Markedet afvikles som en del af Verdensarv i Øjenhøjde. Derfor tiltrækkes rigtig mange gæster både på grund af markedet, men også på grund af de mange øvrige aktiviteter der afvikles i byen samtidig.

 

På markedet sælges kunsthåndværk og overvejende lokalt producerede kvalitetsfødevarer. Høstmarkedet er bygget op over flere år med et stigende besøgstal hvert år. Senest i 2021 med 3000 gæster. I 2022 ventes endnu flere.

Selve Høstmarkedet foregår på den afspærrede Stationsvej med Runetorvet og Runecentret til den ene side og en parklignende plæne på seminariets område, hvor der er opstillet madtelt og andet der supplerer markedet.

Af aktiviteter den pågældende dag kan nævnes:

- Fælles morgenmad for byen i teltet på Stationsvej

- Vikingelejr hvor du kan lære forskellige Vikingeskills

- Vikingekæmpere (Ravns Hird)

- Professionelt gadeteater

- Gøgl

- Fri adgang på Kongernes Jelling

- Country Weekend på campingpladsen

- Gadekøkken i teltet på Stationsvej

- Børne- og familie aktiviteter på Gorms Torv

(ændringer kan forekomme - følg med på www.verdensarv.org / FB)

 

Læs mere om arrangementet her: https://verdensarv.org/program-2022/markeder-i-jelling/hostmarked-verdensarv-i-ojenhojde