• 5. februar 2023
 • 14:00
 • Østbjerglund, Bjerregårdsvej 13, Hørup, 7300 Jelling

"Et steds fortællinger" - levende fortællinger, kaffebord og erfaringsudveksling

Øst for Jelling, på Bjerregårdsvej i Hørup, ligger Østbjerglund for enden af en smal markvej. I et istidslandskab med bakker og vidder, fredsskov og engdrag med vilde orkideer. I en tidslomme omgivet af urørt natur, og hvor roen og stilheden hersker. Her har grønspætten sin bolig, ved bækken ses isfugl og vandstær, og i kildevældet gror vandmynten. En verden hvor naturens kræfter kan mærkes, og man fornemmer fortællinger fra en svunden tid. Menneskers og naturens fortællinger.

 

På det sted inviterer Anne Stoklund Larsen til "Et steds fortællinger" et åbent arrangement for alle, der interesserer sig for fortællinger, og som ønsker at blive klogere på, hvad en fortælling kan. Mundtlig fortællekunst giver os en oplevelse af nærvær, samhørighed med andre mennesker og forbundethed med vores kultur, natur og historie.

 

Historiefortæller Ingrid Hvass fra Jelling sætter fokus på de fortællinger, som vi bærer med os. Skal vi glemme eller fortælle vores fortællinger? Vi åbner døren til en verden, hvor naturen, stedet og fortællinger går hånd i hånd. Det bliver en eftermiddag med faglig viden, erfaringsudveksling og fortællinger.

 

Programmet vil forløbe med oplæg, fortællinger og samtaler, hvor man kan deltage eller lytte:

 

 • Velkomst v. Anne Stoklund Larsen

   

 • En barndomserindring v. Grethe Lindholm Pedersen, Jelling. Grethe er født på Østbjerglund og fortæller en barndomserindring om dyrene.

   

 • En faglig fortælling v. Ingrid Hvass. Ingrid har arbejdet som fortæller i mere end 20 år og vil tage afsæt i sin personlige erfaring med mundtlig fortælling og steders fortællinger.

 • Den personlige fortælling v. Ruth Dein og Anne Nielsen. Fortællerne Ruth og Anne giver eksempler på fortællinger fra deres liv og steder, fortalt på den dialekt, de har hørt og talt hele livet. Ruth Dein er opvokset i Fly, hvor nabogården var Jeppe Åkjærs barndomshjem. Ruth fortæller på sin hjemstavns dialekt, og hun fortæller både Åkjærs fortællinger og personlige fortællinger fra det sted og den egn, som Karup Å løber igennem.

 • Anne Nielsen kommer fra Engesvang, hvor hendes familie har boet og bor. Anne fortæller stærke personlige fortællinger om livet i brunkulslejerne, hvor hendes far og andre familiemedlemmer arbejdede. Fortællinger så hyle morsomme, at man gisper efter vejret. Fortalt på "rigsjysk".

 

Kaffepause.

 

 

 

 

 • Erfaringsudveksling og fortællinger, hvor alle kan deltage.

Eksempler på lokale fortællinger og erfaringer ved: Ole Grangaard, Jelling: en fortælling fra Hørup; Lars Kjær Larsen, Jelling: en fortælling om fuglens flugt; Mette Nørregård Christensen, Jelling; Peter Sepstrup, Vejle Kommune, bl.a. vandreruten "Rans Togt".


 

 • Opsamling og afrunding v. Anne Stoklund Larsen. Hvad kan den mundtlige fortælling i vores tid og hvilken rolle kan Østbjerglund spille?

 

 

Østbjerglund er fra 1913, og der hører 18 ha. urørt natur til ejendommen. Jorden har ikke været dyrket de sidste 60 år, og der er ikke taget hugst fra skoven. Stedet rummer fortællinger fra en svunden tid og fortællinger om natur og biodiversitet. Den gamle stald blev i 1970'erne lavet til atelier af billedkunster Jørgen Sehested. I dag er Østbjerglund ejet af Anne Stoklund Larsen.

Arrangementet er støttet af Kulturpuljen Vejle Kommune