• 7. marts 2023
  • 14:00
  • Seniorhuset, Højagercentret, Ringvejen 1, Jelling

Hospitalsklovnen Gummitud alias Susanne Huuse, Haderslev
En hospitalsklovn optræder for syge mennesker, primært på hospitaler og især syge børn ved hjælp af humor og latter. En læge fandt i 1970’erne ud af, at man kan hjælpe syge og især børn med humor og latter.

Hospitalsklovne hjælper i dag over det meste af verden.