• 4. april 2023
  • 14:00
  • Seniorhuset, Højagercentret, Ringvejen 1, Jelling

”Du skal kende fortiden, for at kunne forstå nutiden og forme fremtiden”. Foredraget handler om vor vestlige kulturs fødsel og udvikling, om tro og tillid. Fortællingen har udgang i en rejse med  sejlbåd i det billedskønne Grækenland fra vest til øst, fra fortid til nutid, fra antikkens filosoffer og videnskabsmænd til vort vestlige demokrati. Foredraget er illustreret med flotte billeder. Det er levende fortalt og krydret med små anekdoter. Vi er med på en rejse, der giver indsigt og baggrund for at kunne forstå nutiden i et historisk perspektiv.