• 16. januar 2024
  • 14:15
  • Jelling Kirke, Thyrasvej 1, 7300 Jelling

Alle i 3. klasse på Jelling Friskole og Bredagerskolen inviteres til minikonfirmand 6 gange, tirsdage fra kl. 14.15-15.30. Første gang er tirsdag d. 16. januar og vi henter jer denne første gang på Bredagerskolen kl. 14.10 og Friskolen 14.20. Vi vil være i kirken, men måske også lidt i Sognehuset.

Vi skal høre om Gud og Jesus, dåben og kirkens højtider og I vil ud over Birgitte Møldrup også møde præsterne Kristian Bøcker og Gitte Bjerre og organist Henrik Rosendal.

Børn på Friskolen og Bredager vil modtage brev herom i december. Børn, der går på andre skoler, men bor i
Jelling Sogn er meget velkomne og kan kontakte Birgitte Møldrup på brm@km.dk, hvilket man også
kan, hvis man har spørgsmål.