GRATIS at bruge kalenderen på Jellingguiden.dk

Det er nu blevet GRATIS at få vist kommende aktiviteter i kalenderen på forsiden af Jellingguiden.dk

Under udarbejdelsen og ved den indledende præsentation af Jellingguiden.dk, havde man forudsat at den løbende drift skulle finansieres af lokale sponsorater til hjemmesidens drift, i form af banner-reklamer på forsiden, plus en mindre brugerbetaling fra de interessenter som ønskede at få aktiviteter lagt ind i aktivitetskalenderen på forsiden.

I perioden op til den endelige lancering af hjemmesiden har det imidlertid vist sig, at interessen for at have en bannerreklame på forsiden har været overvældende stor, ja faktisk så stor, at vi nu skønner at dette alene kan dække omkostningerne ved at drive hjemmesiden.

Da vi samtidig mener at aktivitetskalenderen er et af de helt bærende elementer på Jellingguiden, og som sådan bør indeholde flest mulige relevante aktiviteter, fra alle Jellingguidens interessenter, har vi besluttet at gøre det gratis at få sine aktiviteter præsenteret på forsidens aktivitetskalender. Dette tiltag vil gøre det langt lettere for administratorerne at håndtere aktivitetskalenderen, idet der ikke længere skal tages hensyn til om det er en betalende deltager eller ej. Desuden kan administratorerne af egen drift lægge relevante aktiviteter ind, som de bliver bekendt med.

Hvordan skal du forholde dig for at få en aktivitet med i kalenderen?

Hvis du har oprettet aktiviteten i din kalender på din egen side på Jellingguiden.dk, skal du blot give besked om hvilken aktivitet det drejer sig om på kalender@jellingguiden.dk , så sørger vi for at den kommer med på forsidens kalender
Hvis du ikke har nogen kalender, skal du sende de nødvendige oplysninger til kalender@jellingguiden.dk , så som overskrift, kort beskrivelse, start og slut dato/tid, samt gerne et billede. Evt. også gerne et link til yderligere oplysninger.
Så opretter vi aktiviteten i kalenderen.