Penge til Projekter under 200.000 kr

 

Frivillige i grundejerforening, idrætsforening, spejderorganisation, fællesskaber i det hele taget- se her:
Vejle Kommune stiller midler til rådighed til mindre projekter i jeres fællesskab. I kan søge op til 200.000 kr.
Mangler jeres fællesskab en lille legeplads, et shelter, en bro over en å, en cykeløvebane, eller hvad I tænker, I gerne vil have lavet.

Normalt kræves der en medfinansiering, men lige nu finansierer Vejle Kommune projektet 100 %, som et Covic19-tiltag
Kravet er, at ansøgning er inde i løbet af August måned og at projektet er afslutte i 2020

Send en ansøgning afsted til
Lars S. Kastberg
Projektudvikler | Byer & Land
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 76 | M: 30 61 05 04
LAKJE@vejle.dk

I er velkomne til at kontakte Jelling Lokalråd, hvis I har spørgsmål til ansøgning til jeres projekt

 

Link til ansøgningsskema til udviklingspulje

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/soeg-om-tilskud-fra-udviklingspuljen/

 

I kan også søge på: 

Strakspuljen 2020

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter, der søger om under 10.000 kr. 

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/soeg-om-tilskud-fra-strakspuljen/