• 24. september 2024
  • 12:15
  • Seniorhuset, Højagercentret, Ringvejen 1, Jelling

Løvfaldssturen for Jelling-egnens Seniorklub

Tirsdag d. 24. sept. 2024

Skibelund krat – Hærvejen – Den gamle grænseovergang

  

12:15            Afrejse fra Seniorhuset, Ringvejen 1, Jelling. Kørsel ad Hærvejen til Skibelund Krat
13:15            Rundvisning med guide i Skibelund Krat
14:30            Kørsel til den gamle grænse ved Frederikshøj
15:00            Kaffe og kage på Den Gamle Grænsekro
15:45            Besøg i Grænsemuseet inkl. guide og film              
17:00            Afrejse mod Jelling
18:00            Ankomst Seniorhuset i Jelling

Medlemspris for turen inkl. bus, guide i Skibelund Krat, kaffe og kage på Den Gamle Grænsekro, fortællinger undervejs, entre og guide til grænsemuseet Kr. 150,-

Pris for ikke medlemmer kr. 300,- (inkl. medlemskort 2024). Bindende tilmelding og betaling senest d. 10. sept. 2024 til Vagn tlf. 4041 7774 eller vagn71@gmail.com