• 27. marts 2019
  • 18:30
  • Gormshallen, Jelling

Generalforsamling:

Dato: 27.3.kl. 18.30.

Sted: Gorms Hallen

Punkter til dagsorden (i henhold til vedtægterne)

● Valg af dirigent

● Formandens Beretning

○ Drøftelse af Formandens Beretning

● Aflæggelse af regnskab - fastsættelse af kontingent

● Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ole G er på valg.

● Valg af revisorer.

● Bestyrelsens forslag vedtægtsændring med henblik på en ny medlems- og kontingentstruktur (kan få indflydelse på punktet med fastsættelse af kontingent)

● Nedsættelse af arbejdsgrupper til gennemførelse/opretholdelse af aktiviteter såsom: Lystændingsfest og flagning i byen.

● Indkomne forslag.