Jelling Turist og Handelsstandsforening har som mål at styrke forretningslivet i Jelling, herunder at sikre deres rettigheder og varetage fælles interesser.

Det gør foreningen blandt andet gennem medlemsmøder, hvor der udveksles erfaringer og hvor byens og forretningslivets udvikling drøftes.

Dertil kommer ad hoc involvering i andre aktiviteter når det skønnes at have interesse for handelslivet i Jelling.

Se foreningens vedtægter her

Se vores velkomstbrochure her


Bestyrelsen i Handelsstandsforeningen består af:

Formand:
Irene Uhrbrand, Byens Cafe, mail@jelling-handelsstandsforening.dk 
Mobil: 2163 2364

Næstformand:  Henrik Werge, Superbrugsen, henrik@jellingnet.dk                                   
Mobil: 21467672                                                                 

Sekretær: 
Jette Holmgaard, Jelling Bedemand, jh@jellingbedemand.dk
Mobil: 76801010 

Bestyrelsesmedlem:
Allan Madsen, AC El, am@ac-as.dk  
Mobil: 23383606   

Bestyrelsesmedlem: 
Lena Uhrskov, Lenas Zoneterapi, kontakt@lenaszoneterapi.dk 
Mobil: 25123122

Kasserer: 
Britt Fusager, BF Bogføring, info@bfbogfoering.dk
Mobil: 21790039