Historien om Jelling Andelsmejeri som blev til Runecentret i Jelling

Jelling har haft to mejerier. Det første er fra 1887 og var beliggende på Vejlevej 18. Da det var nedslidt, afløstes det af et nyt mejeri i 1926, som lå praktisk mellem Jelling Station og Jelling Posthus.

I 1882 oprettede man Danmarks, ja, verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod. Kun fem år efter fik Jelling sit andelsmejeri. Torsdag den 12. september 1887 startede omkring 150 andelshavere levering af sødmælk til Jelling Mælkeri. Det nye mælkeri var bygget på hjørnet af Vejlevej og Skovgade, hvor Rema 1000 nu ligger. Med tiden blev mejeriet for lille og var nedslidt, da der stadig kom flere leverandører til, og man havde desuden problemer med beliggenheden, da mælkevognene ikke kunne blive ved med at holde på den stadig mere trafikerede hovedvej 18.

28. maj 1926 flyttede man til et nyopført mejeri på Stationsvej, som havde kostet den nette sum af 244.000 kr. Arkitekten var den på den tid meget benyttede arkitekt E. V. Lind fra Skive. Her var plads til kommende års udvidelse af leverandørkredsen. Mejeribestyrer Frode Kragh Iversen blev ansat den 15. august 1936 og virkede som en dygtig og fremsynet leder indtil 1971. I disse år udviklede Jelling Andelsmejeri sig meget. 14. september 1937 afholdtes 50 års jubilæum ved en fest i Jelling Håndværkerforening med 480 deltagere og dagen efter med 300 unge. I 1946 var mejeriet med til at starte DOFO i Vejle, der blev Danmarks største osteeksportselskab.

I 1950 blev Jelling Andelsmejeri udpeget af Mejeriernes Fællesorganisation, som det første mejeri i Europa til produktion af Cottage Cheese til de amerikanske tropper i Europa. Det blev en succes med salg til hele verden. I 1962 holdtes 75 års jubilæumsfesten i Vingsted med 700 deltagere. Nu solgtes hytteost til 30 pladser i 21 lande i alle fem verdensdele. 12. januar 1971 indmeldtes Jelling Andelsmejeri i Mejeriselskabet Danmark. Nu Arla.

Produktionen på Jelling Mejeri kørte videre under ledelse af Tage Tangsgaard. I 1977 havde produktion og afsætning af hytteost oversteget rammerne af Jelling Mejeris kapacitet, og en udvidelse var nødvendig. Derfor var det billigere at flytte produktionen til Tyrstrup ved Christiansfeldt. Mejeriet blev solgt med grund og alle bygninger til Niels Kjærgaard for 975.000 kr.

Jelling Mejeris fem mejeribestyrere:

- Lund 1887-1888
- N. Pedersen 1888-1905
- J. Chr. Jensen 1905-1936
- F. Kragh Iversen 1936-1971
- Tage Tangsgaard 1971-1976

 

Runecentret – en del af Jellings midtbyplan

Efter en beskeden start af Jelling El-forretning i 1976 fik Jonna og Niels Kjærgaard i 1977 muligheden for at købe Stationsvej 8. Jelling Andelsmejeris bygninger skulle sælges og finde anden anvendelse. Borgmester Karlo Søndergaard og formanden for mejeriet, Otto Pilgaard, fandt sammen med Niels Kjærgaard en løsning. Jonna og Niels Kjærgaard købte mejeriet og Jelling El-forretning fik dermed en tidsvarende placering i byen og samtidig åbnedes muligheder for udlejning af forretninger og lejligheder i de store bygninger. Mejeriet havde en grundplan på 1250 kvm og ca. 1000 kvm i overetagen.

En omfattende ombygning gik i gang og allerede 1. august 1978 flyttede Jelling Radio & TV ved Ib Jensen ind i de lokaler der før havde huset Jellings mejeriudsalg og oven på denne fløj, hvor der tidligere havde boet mejerister, blev værelserne nu udlejet til lærerstuderende.

I november 1979 blev Runecentret officielt åbnet med en festlig indvielse. Udover ”Jelling Radio & TV” var de første lejere ”Salon Poulsen”, ”Butik Kirsten” og ”Jelling El-forretning”. Siden har der naturligt været udskiftninger hen ad vejen, hvor andre butikker er kommet til, lige som folk med behov for en privatbolig gennem længere eller kortere åremål har haft til huse i bygningen.

Niels Kjærgaard har hele tiden stået for ombygning af lejemålene efter drøftelse med lejerne. Målet har været at skabe et helhedsindtryk, hvor den gamle fine mejeribygning i videst muligt omfang holder stilen. Ved den seneste ombygning i 2015 har man i så stort omfang som muligt ført facaden ud mod Stationsvej tilbage til arkitekt E. V. Linds oprindelige byggestil fra midten af 1920´erne. En forskønnelse byens borgere i høj grad påskønner, og da Vejle Kommune har planer om at forskønne Stationsvej, ser fremtiden lovende ud for Runecentret.

 - Conny Bæk Hansen

Kilder: Svundne Tiders årsskrifter fra 2015 og 2016.