Orienteringsløb

Kort fortalt drejer orienteringsløb sig om at finde en række poster i en given rækkefølge ved hjælp af kort og kompas. Og det kan man gøre ved at løbe, trave eller gå. Du kan løbe kort eller langt. Du kan altid få en bane der passer til dit niveau.

Princippet er det samme som en skattejagt til en børnefødselsdag. Dog skal der ikke svares på spørgsmål ved posterne. Derimod ”klikker” man posten med en brik, som udleveres ved starten. Efter endt tur bliver brikken aflæst og man får en udskrift, der viser mellemtider ved hver post, samt naturligvis en sluttid.  

Posten er fundet, og brikken klikkes i.

Udover længde så varierer banerne også på sværhedsgrad, sådan at nye løbere får baner, hvor posterne er på stierne, mens de mere øvede løbere har posterne væk fra stierne på fx høje eller ved et knæk på en grøft. Man må kun benytte kort og kompas som hjælpemidler i sin jagt på posterne, men kortets karakteristiske farve hjælper dig også. Kortet, som banen er indtegnet på, indeholder mange nyttige oplysninger for o-løberen, bl.a. om veje, stier, højdeforhold og gennemløbelighed.

Jo mere kendskab man har til farverne og signaturerne på kortet, des mere præcist billede kan man danne sig af terrænet. Du kan altid få hjælp til at snakke kortet og ruten igennem med en erfaren løber, både før og efter løbet. 

Kort og vejvalg gennemgås.