• 7. september 2024
  • 14:00
  • Festteltet, Stationsvej 4, 7300 Jelling
De store følelser er på spil når man taler om rewilding. I Vejle kommune har man måttet opgive et naturgenopretningsprojekt fordi yderligtgående aktivister har saboteret projektet. Hvad skal vi mene om det? Kan vi lære noget af det? Hvad er frisættelse for dyr? 

Naturvidenskabsmanden og præsten drøfter et af tidens hotteste emner: Natursyn ct. menneskesyn. Professor og forfatter Rasmus Ejrnæs er en af fortalerne for rewilding projekterne hvor de store græssende dyr er et omdrejningspunkt. Sognepræsten og forfatteren Kristian Bøcker undersøger hvad vi kan lære om vores egen eksistens - menneskesyn ct. natursyn.

Aktuelt er der netop indgået en stor politisk aftale om at skabe endnu mere naturgenopretning i form af rigtig meget skov og overdrev. Også af den grund er der behov for at gøre op med hvad vi vil med al den natur!