Hvorfor er der, blandt andet, Høstmarked i Jelling?

Svar: Tour de Jelling og Høstmarkedet i Jelling er blot nogle af resultaterne af BID-samarbejdet i Jelling.

BID er et samarbejde mellem det offentlige, dvs. Vejle Kommune, og det private Jelling, dvs. borgere, erhvervsdrivende, foreninger (f.eks. Jelling Turist & Handelsstandsforening og Jelling Lokalråd).

Med jævne mellemrum mødes man og udveksler ideer og forslag til, hvordan vi sammen kan udvikle Jelling, til gavn for forretningslivet, erhvervslivet og borgerne

ALLE interesserede kan være med, og det er vigtigt der er en god opbakning, ikke blot til arrangementer som høstmarkedet eller julearrangementer, men også til møderne, for jo flere der er med, jo flere og bedre ideer og forslag kommer der frem.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED, så mød op på et af de kommende BID-møder.

 

Se de kommende mødedatoer på www.jellingguiden.dk

 

REFERATER FRA DE SENESTE MØDER HER: