Bortlodning af indkøbte værker sker efter følgende procedure:

Blandt de fremmødte til generalforsamlingen bortloddes kunstværker, hvor de udtrukne, i den rækkefølge de udtrækkes, frit vælger mellem det samlede antal værker, der er i årets bortlodning

Der sikres valgmulighed mellem mindst 2 værker.

Blandt alle medlemmer undtagen de, der vandt I første bortlodning, bortloddes til sidst 2 værker.

Hvert medlem deltager med et lod pr. år man har været medlem.

Dog max. 5 lodder pr. medlem.

Vinder man på generalforsamlingen et kunstværk, starter man det efterfølgende år med 1 lod.