Gode grunde til at blive medlem af Byens Kunst

 • Du er med til aktivt at understøtte og sikre kunstmiljøet i Jelling
 • Du er medvirkende til, at anerkendte kunstnere får lejlighed til at udstille.
 • Du støtter det åbne værksted, et levende udstillingssted i byen
 • Du har mulighed for at leje en  arbejdsplads i værkstedet i Byens Hus
 • Du modtager invitationer til foreningens udstillinger og arrangementer,
 • Du deltager i bortlodningen af foreningens indkøbte kunstværker
 • Du bliver inviteret til den årlige generalforsamling
 • Medlemskab af Byens Kunst koster kun 200 kr. årligt

Du skal blot indbetale 200 kr. på foreningens konto i Den Jyske Sparekasse på

konto nr. 9551-5510021041

HUSK at anføre

 • navn,
 • adresse
 • mailadresse

i forbindelse med overførslen.