Trafikplan for Jelling er godkendt - og flere af delprojekterne er med i planerne(budgettet) for 2023-2024!