Arbejdsgrupper - udvalg

 

Trafikale forhold i Jelling

Gruppen beskæftiger sig med trafikforhold i bred forstand. Det handler om veje, stier, skiltning og fremkommelighed i forhold til til både "bløde" trafikanter, turister og kørende samt andre trafikale problemstillinger, som borgere i Jelling henvender sig om.

Arbejdsgruppen har som mål at være et samarbejdsorgan i forhold til borgerne i Jelling og Vejle Kommune, således at eventuelle henvendelser fra borgerne samles i trafikale temaer, der kan danne baggrund for drøftelse med repræsentanter fra Vejle Kommune.

 

 

Jellingguiden hjemmeside - kommunikation:

Arbejdsgruppen er først og fremmest ansvarlig for at vedligeholde og optimere den lokale hjemmeside jellingguiden.dk. Desuden kan gruppen tage initiativ til at fremme kommunikation i lokalsamfundet på andre områder.

Arbejdsgruppen består af:

Emily Bergstrøm, Bjarne Andersen og Stine Bo Nørgaard

Kontaktperson:

Stine Bo Nørgaard