Arbejdsgrupper - udvalg

 

Trafikale forhold i Jelling

Gruppen beskæftiger sig med trafikforhold i bred forstand. Det handler om veje, stier, skiltning og fremkommelighed i forhold til til både "bløde" trafikanter, turister og kørende samt andre trafikale problemstillinger, som borgere i Jelling henvender sig om.

Arbejdsgruppen har som mål at være et samarbejdsorgan i forhold til borgerne i Jelling og Vejle Kommune, således at eventuelle henvendelser fra borgerne samles i trafikale temaer, der kan danne baggrund for drøftelse med repræsentanter fra Vejle Kommune.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Peter Justesen, Signe Grønvall, Ib Jensen, Karin Tarp og repræsentanter for Bredagerskolen og Jelling Friskole.

 

Jelling-Billundbanen

Arbejdsgruppen ser på konsekvenserne for Jelling i forbindelse med, at der bliver etableret en jernbane fra Jelling til Billund. Arbejdsgruppen er kommet med bemærkninger og forslag til idehøringsfasen for banen i 2014, og gruppen ser nærmere på den VVM-rapport, som BaneDanmark har præsenteret i starten af 2018.

Arbejdsgruppens medlemmer er:

Anton Andersen, Camilla Holm Aslerin, Jens K. Poulsen, Jørgen Juul, Mogens Lind, Ulla Riisbjerg Thomsen, Viggo Friis Sørensen og Ib Jensen.

Kontaktperson:

Ib Jensen

 

Jellingguiden hjemmeside - kommunikation:

Arbejdsgruppen er først og fremmest ansvarlig for at vedligeholde og optimere den lokale hjemmeside jellingguiden.dk. Desuden kan gruppen tage initiativ til at fremme kommunikation i lokalsamfundet på andre områder.

Arbejdsgruppen består af:

Emily Bergstrøm, Bjarne Andersen og Stine Bo Nørgaard

Kontaktperson:

Stine Bo Nørgaard