Lokalrådes bestyrelse
25/5 2021 - 17/3 2022

Martin Bredthauer
(formand)
Britta Bitsch
(næstformand)
Anja Lukic
Dennis Werner Larsen 
(kasserer)
Jørn Stjernholm 
(sekretær)
Søren Germann 
Rasmus Kring
Iben Klausholm
(SoMe)