Nu er også referater fra BID møder på Lokalrådets hjemmeside

Se referater fra BID møder 

               

BID-møder 2021

kontakt mødefacilitator Tobias Stanek, hvis du gerne vil på mailliste, så du får besked om møder m.m.
Tobias@biddanmark.dk

Torsdag d. 11/2 kl. 19 
Onsdag d. 10/3 kl. 19 
Tirsdag d. 13/4 kl. 19 
Torsdag d. 6/5 kl. 19 
Onsdag d. 9/6 kl. 19 
Onsdag d. 18/8 kl. 19
Torsdag d. 9/9 kl. 19 
Tirsdag d. 5/10 kl. 19 
Tirsdag d. 9/11 kl. 19

 

Hvorfor er der, blandt andet, Høstmarked i Jelling?

Svar: Høstmarkedet i Jelling er blot et af resultaterne af BID-samarbejdet i Jelling.

BID er et samarbejde mellem det offentlige, dvs. Vejle Kommune, og det private Jelling, dvs. borgere, erhvervsdrivende, foreninger (f.eks. Jelling Turist & Handelsstandsforening og Jelling Lokalråd).

Med jævne mellemrum mødes man og udveksler ideer og forslag til, hvordan vi sammen kan udvikle Jelling, til gavn for forretningslivet, erhvervslivet og borgerne

ALLE interesserede kan være med, og det er vigtigt der er en god opbakning, ikke blot til arrangementer som høstmarkedet eller julearrangementer, men også til møderne, for jo flere der er med, jo flere og bedre ideer og forslag kommer der frem.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED, så mød op på et af de kommende BID-møder.

Se de kommende mødedatoer på www.jellingguiden.dk

Læs mere om hvad BID er i denne artikel fra VAF febr 2019:

https://vafo.dk/artikel/bid-er-et-bud-på-et-bedre-jelling