referat By-Syn 20/7 2019

 

Emne: Opfølgning møde Lokalråd i Jelling 20. juni 2019 

. 25. juni 2019 

Lena Månson 

76 81 23 46 

 1. Krydset Fårupvej / Kollegievej / Mølvangvej samt Fårupvej syd for Mølvangvej

2019: Vi er opmærksomme på krydset, og følger udviklingen. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om ændringer i krydset. Det anbefales at uheld i krydset indberettes til politiet, så de uheld der sker bliver registreret i landet system, hvor både politi og kommuner henter informationer om uheldshændelserne. Camilla Mølgaard Vejmyndighed, Anlæg & Infrastruktur, Camol@vejle.dk 

 1. Dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af Skovgade fra Skinbjerg til Bredager. 

2019: Ønsket er med på prioriteringslisten for skolevejsprojekter. Projektet kræver arealerhvervelse, alternativt kan skolen vælge at etablere stien på deres ejendom Camilla Mølgaard Vejmyndighed, Anlæg & Infrastruktur, Camol@vejle.dk 

 1. Krydset Fårupvej / Bredager 

2019: Afventer afklaring ved Bane Danmark. Der er ikke nyt i denne sag. Paw Bro Larsen, Vejmyndighed, Anlæg & Infrastruktur, Pablo@vejle.dk 

 1. Gennemførelse af sti langs Bredager forbi Bredagerskolen til Skovgade 

2019: Vejle Kommune havde bevilget midler til at færdiggøre stien, så der er forbindelse til Skovgade. Lokalrådet har i den forbindelse ikke ønsket stien færdiggjort, og der var ønsker til at midlerne blev brugt til andet projekt i byen. Det blev vedtaget politisk på baggrund af ønsker fra lokalområdet. Camilla Mølgaard Vejmyndighed, Anlæg & Infrastruktur, Camol@vejle.dk 

 1. Udbygning af p-pladser til Busser og autocampere i forbindelse med planerne for Aneminde. 

Kontaktperson er Camilla Jørgensen, Projektudvikling, Camjo@vejle.dk 

 

 1. Klipning af private buske, hække og træer. 

Teknik & Miljø - Vej & Park 

Vi opfordrer til at tale med sine naboer og evt. tilbyde hjælp hvis, der skulle være problemer med at få beplantningen klippet. Hvis ikke noget hjælper, så kan ”giv et praj” anvendes, men her skal bemærkes at Vejle Kommune kun kontakter lodsejeren, hvis situationen vurderes som trafikfarlig. Lena Månson Vej & Park, Lenma@vejle.dk 

 1. Asfalteret sti der enten er gangsti eller cykelsti – Fårupvej / Mølvangsvej??? Hvor skal cykler være / 

fodgængere være. Vælg cykelsti eller en gangsti. I dag er stien en ensrettet cykelsti. Den kan ændres til fortov, og dermed vil cyklerne skulle færdes på kørebanen. Den generelle skiltning skal i givet fald gennemgås og godkendes af politiet. Projektet kan udføres af driften med politiets samtykke. Camilla Mølgaard Vejmyndighed, Anlæg & Infrastruktur, Camol@vejle.dk 

 1. Opmaling / genmarkering af vigelinjer / ”hajtænder” flere cykelsymboler 

Der er bestilt genmarkering af hajtænder. Kajan Variyeswaran, Vej & Park – Kajva@vejle.dk 

 1. Helleanlæg ved Skinbjerg – oversigt. 

Hvis oversigtforholdene er dårlige og skyldes manglende klipning af beplantning, så anbefaler vi altid at bruge ”Giv et praj”, således vi får den præcise placering og meget gerne med foto, så vi kan genkende stedet. Lena Månson Vej & Park, Lenma@vejle.dk 

 1. Cykelsti Vejlevej ved Netto 

Stien vurderes for nyt slidlag. Hvis vores tilsyn vurderer, at stien skal på vores prioritet liste kommer den med til slidlag tidligst i 2020. Kajan Variyeswaran, Vej & Park – Kajva@vejle.dk 

 1. Projekt ved Stationsvej – klar til opstart 

Projektet er klar til opstart. Kontaktperson er Projektleder Gitte Fuhr Thomsen Anlæg & Infrastruktur - Gifth@vejle.dk 

 1. Midgårdsorm på torvet 

Kontaktperson er Camilla Jørgensen, Udviklingsafdelingen- Camjo@vejle.dk 

 1. Toilet skaterpark 

Prøv at drøfte muligheder med Lars Kastberg Jensen, Udviklingsafdelingen – Lakje@vejle.dk 

Generelt. Brug af ”Giv et praj” Det anbefales altid at anvende ”Giv et praj” så meget som muligt. Sagsbehandlingen går hurtigere, da prajet går direkte til den rigtige person. Link til Vejle Kommunes Hjemmeside, hvor det bliver beskrevet, hvordan og hvor man kan bruge ”Giv et praj”. https://www.vejle.dk/selvbetjening/giv-et-praj/ 

Teknik & Miljø - Vej & Park 

\\vejle.dk\system$\home\lenma\Lena filer\Lokalråd\Jelling\Opfølgning møde Jelling Lokalråd 20 juni 2019.docx Side 3 af 3