Trafikplan for Jelling er vedtaget!

Desværre er der ikke i dette budgetår afsat midler til at komme i gang med trafikplanen - og dermed få udbedret nogle af de områder i Jelling by, hvor der er nogle trafikmæssige udfordringer.

Du kan se høringsforslaget her